Translate

čtvrtek 27. června 2013

Jak ionty ovlivňují náš život

Jak ionty ovlivňují náš život

Tyto informace jsem čerpal z knihy Mir geht´s gut bei jedem wetter (v češtině Jak vyzrát na počasí) od Norberta Treutweina. Text vhodně doplňují obrázky přírodních ionizátorů.
Jakým způsobem ionty podporují biologické pochody, jak je brzdí nebo je dokážou změnit, to prokázali vědci z celého světa v posledních destetiletích v nesčetných studiích. Jenom „Air Ion Laboratory“ Dr. Kruegera na kalifornské univerzitě investovala více než dvacet let výzkumné práce na účinky, jaké mají ionty na biologické systémy rostlin a zvířat. Přitom se ukázalo, že musí existovat vždy určitý poměr mezi negativními a pozitivními ionty aby bylo dosaženo nějakého účinku. Ještě není vyjasněno, jaký přesný poměr musí být dosažen, aby vyvolal nejsilnější pozitivní účinky.


Už v první polovině století profesor Čijevskij v Moskvě a profesor Desauer ve Frankfurtu zaznamenali a popsali účinky iontů na krevní oběh, dýchací systém a produkci hormonů u člověka. Důležitými poznatky např. o ovlivňování tvorby serotoninu přispěl vědec Grant Gilbert na Pacific Lutheran University v kalifornii. Profesor Felix Sulman z univerzity v Jeruzalémě se intenzívně zabýval detailními účinky iontů na lidské buňky, zatímco dr. Kornbleuch v USA pokročil v praktické stránce použití iontů při nemocích – zejména u astmatiků a obětí popálení. Jean Michel Oliverau z psychofyzické laboratoře pařížské univerzity rozšířil výzkum o účincích iontů na hormonální systém. Londýnský výzkumník iontů Charles Topley zkoumal mimo jiné vytváření iontů stromy. Vědci z univerzityv Buenos Aires v Argentině vyzkoušeli iontovou léčbu pacientů, trpících neurózami a stavy úzkosti, v 80 procentech případů byli úspěšní. Různé studie o astmatu v souvislosti s ionty byly provedeny v USA, Velké Británii, Brazílii, Německu, Izraeli a Rusku.
Jako zárodek výzkumu sloužila původně vyšetření prováděná na příkaz léčebných lázní. Ve Francii, Itálii, Německu a Rusku byly provedeny studie, které shodně mohly potvrdit účinky léčivého klimatu v místech, v nichž se vyskytovalo obzvlášť velké množství negativních iontů.


Toto je výběr nejzajímavějších příkladů:
Negativně nabité ionty působí jako slabé anibiotikum: Zabíjejí bakterie a houby. Brzdí růst původců chorob, mají dokonce smrtelný účinek na zárodky ve vodních kapkách a celkově snižují počet bakterií ve vodní páře vzduchu. (Možná by stálo za pokus takto čistit/nabíjet vodu, tím že jí prudce rozvíříte – ideální čištění bez chemie. Podobné účinky má také měď, proto se používají postřiky na rostliny na bázi mědi a proto se dříve hojně používaly na madla klik mosazné (měď+zinek) součásti. Dobré ja také přidat měď do orgonitu)

Negativně/pozitivně nabité ionty dokážou povzbuzovat/brzdit pohyblivost jednobuněčných živočichů (prvoků) (Protozoa)

Růst mnoha rostlin je v důsledku pozitivních/negativních iontů bržděn/podporován. Obohacení vzduchu negativními ionty podpořilo růst rostlin jako petržel, oves a zelený salát až o 50%. (Bylo by určitě zajímavé vyzkoušet třeba ve sklenících, jen je třba dát pozor na vlhkost, tu ionizátry nesnáší. Sám mám vyzkoušeno, že elektřina a vlhkost se přitahují. Můžete si to sami také vyzkoušet třeba tím, že dáte např. pevné mýdlo poblíž ionizátoru, po čase by na něm měly být vidět kapky vody.)

Vajíčka hmyzu pod vlivem negativních iontů zrají rychleji, je jimi také podpořen růst vyvíjejících se larev a tvorba důležitých enzimů (katalázy, peroxidázy a cytochrom C-oxydázy).

Učební schopnosti krys byly v řadě pokusů podpořeny negativními ionty, ty způsobily i měřitelné zmírnění stavů ůzkosti.

Houseny bource morušového měly sklon se pod vlivem pozitivních a negativních iontů zakuklit dříve než obvykle. Larvy rychleji rostly a vytvářely kokony dříve a intenzívněji než housenky za normálních podmínek.

Mšice, které byly vystaveny negativním iontům, se svlékaly dřív a intenzívněji než průměrný hmyz.

Pokud byly myši infikovány choroboplodnými zárodky zápalu plic nebo chřipky a pak vystaveny vysoké dávce pozitivních iontů, zřetelně se zvýšila míra jejich úmrtnosti.
Pokud namísto toho byla zvířata vystavena elektrickému poli, nestalo se vůbec nic. Vysoké koncentrace negativních iontů naproti tomu způsobily klesající úmrtnost.
Pokud byly ale infikované myši vystaveny vzduchu s velmi nepatrným obsahem iontů – přibližně takovým, jaký odpovídá vzduchu ve vnitřních oblastech velkoměst, pak míra úmrtnosti se výrazně zvýšila.

Krysy prokazovaly zvýšenou hladinu serotoninu poté, co byly vystaveny intenzívnímu působení negativních iontů. Pod vlivem stoupající koncentrace negativních iontů se vyskytly střídavě zvýšené a snížené stavy aktivity – z čehož můžeme usuzovat na rozdílné reakce biologických systémů při rozmanitých koncentracích iontů.

Žaludeční a dvanáctníkové vředy u pokusných zvířat bylo možné zmírnit relativně nízkými dávkami v poměru 5:1 (10 000 : 2 000 negativních k pozitivním iontům) 


Včely jsou za normálních podmínek na povrchu těla elektricky nabité. Pokud je během letu vystavíme zvýšené koncentraci iontů, „vybijí se“. V negativně nabitém vzduchu jsou aktivnější než při přebytku pozitivních iontů.

Růst buněk je pozitivními a negativními ionty ovlivňován rozdílně. Pokud byly buňky srdečního svalu v laboratoři vystaveny negativním iontům, vyvíjely se zcela normálně. Dělení a růst buněk však byly zřetelně bržděny když na ně působily pozitivní ionty.

Buňky pojivové tkáně (fibroblasty) se dělily rychleji pod vlivem negativních iontů, zatímco pozitivní ionty proces jejich růstu zpomalily.

Lidé vykazovali o 12% nižší frekvenci dýchání, když byli vystaveni vysoké koncentraci pozitivních iontů.

Jiné pokusné osoby prokazovaly změnu intenzity vln alfa v mozku asi o 10%. Vlny alfa se objevují zejména při stavech uvolnění a snížené koncentrace.

Studenti sportovní školy vykazovali po působení uměle vytvořenými negativními ionty zřetelně zvýšenou tělesnou výkonnost. V Rumunsku byli sportovci dva až čtyři týdny ošetřováni ionty. Mnohem lépe poté zvládali tělesnou námahu. Po výkonu se tepová frekvence, krevní tlak a frekvence dýchání vrátily rychleji než jindy k normálním hodnotám.

Doba reakce testovaných osob se zkrátila o 7%, když byli vystaveni zvýšené koncentraci negativních iontů. Rychlejší reakce ale nespočívala ve zlepšeném optickém vnímání, nýbrž v celkově zrychlených reflexech. I když u některých osob se reakční doba prodloužila ať už na ně působily negativní nebo pozitivní ionty.

Rozdíly v citlivosti na ionty u lidí jsou očividně založeny na účinku negativních iontů, spočívajícím v aktivaci kyslíku. Při pokusech s testovanými osobami stoupl obsah kyslíku v krvi u jedné skupiny z 8% na 10%, zatímco u druhé skupiny osob se projevil nárůst jen o 1,6 až 2,1%. Nápadné bylo, že do druhé skupiny, tedy té méně reaktivní, patřili bez vyjímky všichni testovaní kuřáci. Je možné, že tabákový kouř překrývá práh dráždivosti, který je zapotřebí pro působení iontů. U kuřáků nevyvolaly žádné účinky ani pozitivní, ani negativní ionty – byli proti nim takříkajíc imunní. (Toto mi potvrzuje že za cigaretami se skrývá ještě něco víc. Je tak snadné doplnit tabák například přípravky zvyšujícími závislost na kouření. Bylo by tak jednoduché extrahovat jen čistou látku do e-cigaret ale z nějakého důvodu se tam musejí přidat i škodlivé látky.)


Krevní tlak a tep se při působení negativních iontů mění. Především u osob, které trpí vysokým krevním tlakem, se ukázalo zřetelné snížení tlaku při působení negativních iontů. Když byly produkovány pozitivní ionty, účinky byly trochu mírnější, ale přesto se daly zaznamenat. Tepová frekvence poklesla asi do té míry, do jaké se díky iontům zlepšil přísun kyslíku. Je to také logické: pro přípravu stejného množství kyslíku bylo zapotřebí méně krve.

Některé studie prokázaly, že relativně nízké koncentrace negativních iontů, které se vyskytují při běžných povětrnostních podmínkách, měly obzvlášť výrazné účinky na reakční dobu a aktivitu mozkových vln člověka.

Ruští a američtí vědci jsou už několik desetiletí schopni s pomocí iontové terapie zmírnit potíže alergiků na pyly, zabránit astmatickým záchvatům a pozitivně ovlivňovat krevní obraz. Dr. Albert Paul Krueger prokázal, že pozitivní ionty zpomalují tepání miniaturních řas, kterými je vyložena sliznice dýchacích cest, někdy je dokonce úplně zastaví. Pozitivní ionty kromě toho vedou ke křečovitému stažení průdušek, produkci serotoninu v buňkách průdušek a k vysychání sliznic. Negativní ionty mají účinek přesně opačný.

Bolesti hlavy, ucpaný nos, sucho v krku, lechtání v nose a omámenost byly uvedeny do spojitosti se silně pozitivně nabitým vzduchem. Negativní ionizaci vzduchu v místnosti spojovaly všechny osoby s příjemnými pocity. Osoby, které nepocítily žádné zvláštní účinky negativních iontů, nepodaly žádnou zprávu ani o negativních účincích.

Ionizovanou vodní párou byly úspěšně léčeny migrény a deprese. Přitom se ukázalo, že ionizovaná pára povzbuzuje systém parasympatiku ve vegetativním nervovém systému, který tlumí produkci stresových hormonů a při nadměrné aktivitě má uklidňující účinky.

Na psychiatrické pacienty měly ionty normalizující účinek. Léčba negativními ionty vedla k uklidnění prostřednictvím parasympatiku, mimo jiné ke sníženému krevnímu tlaku a ke vzrůstajícímu elektrickému odporu pokožky.

Ionty jako učební pomůcka. Pozornost a výkonnost paměti se u dětí výrazně zvýšily, když byly pod vlivem negativně ionizovaného vzduchu. U normálních dětí stoupla učební kapacita téměř o 10%, u dětí pomalejších v učení to bylo více než 20% a u duševně zaostalých dokonce více než 50%.


Velký rozruch vzbudila studie, provedená na „Colombia Presbyterian Medical Centre“ s pacienty, kteří trpěli zimními depresemi. To je forma deprese, závislá na ročním období, která je dávána do souvislosti zejména s nedostatečnými podněty epifýzy slunečním světlem v zimních měsících. Dosud se proti ní používala světelná terapie a antidepresiva. Léčba vysokými dávkami negativních iontů však depresivní stavy mírnila podobně jako antidepresiva nejnovější generace (např. Fluoxetinum) – ovšem bez vedlejších účinků, které u jiných léků sahaly od nočních můr a alergických reakcí přes závratě, poruchy vidění, úbytek váhy, vyrážky a bolesti břicha až k zácpě, nevolnosti a sebevražedným náladám. (Po tomto výčtu vedlejších účinků antideprasiv vám musí být jasné, že jejich smyslem rozhodně není pacienta vyléčit).

Vyšší stupeň dobré pohody, zdraví, vyrovnanosti a dobré nálady se dá docílit s pomocí negativních iontů. To vyplynulo ze studií, které byly provedeny už v osmdesátých letech na „Air Force Aerospace Medical Research Laboratory“ v Ohiu či na kalifornské státní univerzitě v Sacramentu. Při obou, mimochodem dvojitě slepých studiích, se ukázalo, že pocit zdraví a pohody testovaných osob může být zvýšen pomocí negativních iontů. Už po 15 minutách ošetření ionty se u testovaných osob projevily rychlejší reakční doby, pocit zvýšené síly, svěžesti a bdělosti. Naproti tomu odezněly stížnosti na bolesti hlavy, nevolnost a omámenost u poloviny testovaných osob, které si na to předtím stěžovaly.

Žádné komentáře:

Okomentovat